Αντώνης Μαυρόπουλος

Πρόεδρος της ISWA

Ο Αντώνης Μαυρόπουλος είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και απόφοιτος του IESE Business School. Είναι διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της D-Waste και ο εμπνευστής του Waste Atlas (www.atlas.d-waste.com) Δουλεύει πάνω από είκοσι χρόνια σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 100 μεγάλης κλίμακας έργα σε 15 διαφορετικές χώρες. Οι εμπειρίες του από τις αναπτυσσόμενες χώρες τον οδήγησαν σε μια συστηματική ενασχόληση και μελέτη της κοινωνικής διάστασης των περιβαλοντικών προβλημάτων, γεγονός που συνέβαλλε σημαντικά στη διεθνή του καρριέρα και αναγνώριση.

Το 2008 και το 2012 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων (International Solid Waste Association, www.iswa.org ) και έκτοτε συμμετέχει ενεργά σε όλα τα σημαντικά διεθνή περιβαλλοντικά φόρα. Συνεργάζεται επίσης συστηματικά με τον ΟΗΕ, την Παγκόσμια Τράπεζα και του διεθνείς αναπτυξιακούς μηχανισμούς. Το 2009 επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο ως ο βασικός εμπειρογνώμονας για θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Τα τελευταία χρόνια έχει ταξιδέψει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε όλες τις ηπείρους και έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της έρευνάς του στην κλιματική αλλαγή και τις προκλήσεις της απεξάρτησης από τον άνθρακα, την παγκοσμιοποίηση και την επίδραση της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση. Είναι επίσης από τους πρωτοπόρους στην υιοθέτηση των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας σε ζητήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης, μέσω των εφαρμογών της D-Waste.